Smutsigt på många skolor

Många svenska skolor är för smutsiga. Det anser Folkhälsmyndigheten, som har granskat 40 % av de svenska skolorna. Dålig städning kan ge upphov till flera hälsoproblem, och därför är det viktigt att man prioriterar städningen.

Var femte grund- och gymnasieskola i Sverige är för dåligt städad. Det konstaterade Folkhälsomyndigheten, efter att ha inspekterat 2728 skolor, vilket är ungefär 40 % av alla skolor i landet. Material för städning kostar naturligtvis pengar, men detta är något som måste få kosta eftersom skolan är så pass viktig.

I Stockholmsområdet hotas fyra skolor av höga viten om de inte förbättrar städningen; men det här är verkligen inte ett storstadsproblem. Dåligt städade skolor finns i hela landet.

I Västerviks kommun har ett städbolag, som städar skolor och förskolor i norra delen av kommunen, fått flera klagomål. Entreprenören måste nu göra extrastädningar, på egen bekostnad, rapporterar P4 Kalmar.

Dålig städning kan ge hälsoproblem

Stolar i skolsalNär Folkhälsomyndigheten granskade fyra tiondelar av de svenska skolorna fann man att i ungefär 15 % av de undersökta skolorna var luften så dålig att den kunde försämra elevernas hälsa. Den stora bristen var skolornas egenkontroll, skriver Svenska Dagbladet. Det finns riktlinjer och rutiner i lagen, som säger vad en skola ska göra för att kunna upptäcka och förebygga problem, men dessa följs inte. Inte minst är det just städning och ventilation som är viktigt, för att få bort partiklar och allergener som annars kan orsaka besvär.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en lathund med frågor och svar om städning . Där kan man läsa att klassrum som används varje dag också bör städas varje dag. Detsamma gäller fritidslokaler, och om det finns stoppade möbler, mattor eller heltäckningsmattor bör dessa också dammsugas varje dag. Även toaletterna bör städas varje dag, kanske mer än en gång om de används mycket.